Leren zwemmen (vanaf 4,5 jaar)

Doel

“Via speelse watergewenningsoefeningen komen tot het correct aanleren en uitvoeren van de verschillende zwemslagen.”

De zwemschool legt, rekening houdend met de aanbevelingen van Bloso, de focus op zwemveiligheid met de juiste zwemtechniek.  Door het werken in groepjes en met een minimaal gebruik aan drijfmiddelen, wordt er een optimale leeromgeving met een hoge bewegingsintensiteit gecreëerd. 

Hoe gaan we te werk?

Veilig en goed leren zwemmen doe je niet in 10 lessen.  Daarom werkt de zwemschool met 7 niveaugroepen (2 watergewenningsgroepen en 5 Leren Zwemmen groepen). Per cyclus zijn er 7 lessen. Elke niveuagroep heeft zijn specifieke doelstellingen.   Deze doelen moeten behaald worden om over te gaan naar een volgende groep.  Om elk kind optimaal te begeleiden in dit ontwikkelingsproces doen we dan ook zo veel mogelijk een beroep op gediplomeerde, enthousiaste lesgevers.

Praktisch

7 lessen  

Een les duurt 30 minuten. Ouders zorgen ervoor dat hun kinderen omgekleed klaar staan in de kleedkamers bij de aanvang van de les. Op het einde krijgen ze ook toegang tot de kleedkamers. 

Indien de lessenreeks volzet is komt u op onze wachtlijst terecht.

Het lesgeld is bij de eerste les van een reeks contant te betalen aan de inkom van het zwembad. Belangrijk: wees tijdig aanwezig op deze eerste les!!    

Niveaubepaling

Voor leerlingen waarvan het zwemniveau nog niet gekend is, organiseren we om paar maanden niveaubepalingsmomenten. Op die manier kunnen we iedereen in de juiste groep indelen.

Het " gewoon worden aan het water " kan u als ouder desgevallend zelf aanleren. Leer uw kindje zelf al de eerste angst van het water overwinnen, belletjes blazen, hoofdje onder water steken, drijven op buik en/of rug. Kinderen die dit reeds kunnen winnen kostbare tijd en hoeven dan de watergewenningsgroepjes niet te doorlopen en starten dan onmiddellijk bij de Zeepaardjes. Hiernaast bij de downloads kan u een aantal tips en oefeningen vinden welke u alvast op weg kunnen helpen.

Kan je kind nog niet drijven ?

Kan je kind nog niet op zijn buik of op zijn rug drijven (zoals een plank op het water) dan begint je kind in onze eerste groep, de kikkervisjes.

Om in te stappen in het eerste groepje (kikkervisjes) moet je kind geen niveaubepalingsles volgen. Om in te stappen in één van de volgende groepjes is dat wel vereist.

2 groepen watergewenning

  • De kikkervisjes
  • De kikkers

5 groepen Leren Zwemmen

  • De zeepaardjes
  • De pinguïns
  • De dolfijntjes
  • De haaien
  • De orka’s

Lidgeld

Het lesgeld bedraagt 40 € per lessenreeks ( te betalen bij aanvang van de eerste cyclus van het jaar waar uw kind aan deelneemt ). Lidgeld is in dit bedrag inbegrepen.

Je mutualiteit zorgt mogelijk voor een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld

Verantwoordelijke van de lesgevers

Reena De Wit
wstzwemschool@gmail.com

Pagina delen: