Reglement en statuten WST

Westerlo Swimming Team is een VZW welke aan een aantal rechten en plichten onderworpen is. U kan op deze pagina onze statutaire bepalingen terugvinden alsook ons huishoudelijk regelement. 

Door u akkoord te verklaren met het lidmaatschap van Westerlo Swimming Team stemt u in met onze statutaire bepalingen alsook onze privacy en disclaimer zoals hieronder beschreven.

Privacy-verklaring en disclaimer

Copyright - disclaimer
Alle informatie, teksten en beeldmateriaal op deze site, met uitzondering van hetgeen aangeboden is door niet medewerkers, blijven eigendom van Westerlo Swimming Team VZW of hun fotograaf/auteur en kunnen onder geen enkel beding en onder geen enkele andere vorm door derden worden aangewend, gepubliceerd of openbaar gemaakt voor om het even welke doeleinden en via om het even welk medium zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Het beeldmateriaal dat wordt gebruikt van andere media, wordt steeds getoond met een duidelijke bronvermelding in de bijhorende tekst. Dit geldt ook voor teksten die we overnemen uit andere media. We engageren ons om beeldmateriaal en/of teksten binnen de 48 uur te verwijderen van onze site nadat wij een voldoende gemotiveerde aanvraag daartoe hebben ontvangen via een duidelijke email gericht aan westerloswimmingteam@gmail.com

Privacy
Westerlo Swimming Team respecteert de privacy van zijn leden en personen die zich via de website inschrijven. De gegevens die u inbrengt zijn strikt vertrouwelijk, uw privacy is volledig gewaarborgd. De persoonlijke informatie die wij ontvangen zal enkel aangewend worden voor de ledenadministratie, zowel intern als bij de Vlaamse Zwemfederatie, en zal voor geen andere doeleinden gebruikt worden, noch aan derden worden overgemaakt.Indien u geen mails van ons wenst te ontvangen kan u zich steeds uitschijven door gewone reply met de duidelijke vermelding dat u geen mails meer van ons wenst te ontvangen.

U staat op een foto
Wanneer we beeldmateriaal nemen tijdens zwemactiviteiten of evenementen van de club, zullen wij deze enkel gebruiken voor eigen doeleinden en verspreiding op onze eigen club website en/of interne communicatie. Staat u of uw kinderen op beeldmateriaal zonder uw medeweten of toestemming, en heeft u daartegen bezwaar, dan engageren we ons om dit beeldmateriaal binnen de 48 uur te verwijderen van onze site nadat wij een aanvraag daartoe hebben ontvangen via een email gericht aan westerloswimmingteam@gmail.com met een duidelijke omschrijving van de foto of de filmopname, vermelding van de titel van de reportage, alsook de datum.

Pagina delen: